Dispoziții privind convocarea Consiliului Local al comunei Lovrin în ședințe ordinare sau după caz ședințe extraordinare, emise de către Primarul comunei Lovrin