Anunțuri referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative

[tabby title=”2019″]

PROIECT DE ACT NORMATIV privind aprobarea Strategiei Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare , pe termen mediu și lung , al comunei Lovrin din județul Timiș

[tabbyending]